Sectech AS prosjekterer, installerer, kontrollerer og utfører service på alle typer sikkerhets- og elektroinstallasjoner. Markedet er rettet mot offentlige– og private bygg og anlegg som skoler, sykehus, sykehjem, hotell, infrastruktur, baser/forlegninger, industri, kontor, butikk, osv

 


Nettside fra Folkebadet.no