Lunde Renseanlegg

Nome kommune bygde Lunde renseanlegg for Lunde tettsted på 1970-tallet. I 2015-2016 ble anlegget vesentlig oppgradert bygningsmessig og maskinmessig, både grunnet elde og fordi belastningen kan i nær framtid komme til […]

Les mer om prosjektet

Porsgrunn Campus

SiTel har engasjert iTRE as som utvikler, og bruker deres konsepter i massivtre for studentboliger. Prosjektet ble gjennomført med bærekonstruksjoner i massivtre, og har et arkitektonisk formspråk som utrykker dette, samtidig som […]

Les mer om prosjektet

Nettside fra Folkebadet.no