Miljøpolicy for Sectech AS

Sectech AS og Sectech Trøndelag AS er miljøfyrtårn bedrifter.

Vårt mål er å bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar derfor ansvar for hvordan vi påvirker miljøet.
Derfor er vi Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.
Sertifiseringen innebærer også konkrete krav som vi skal oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.
Hvert år innrapporterer vi tall for vår bedrift som resulterer i et klimaregnskap; her kan vi også hente ut statistikk.
Dette gir god informasjonen om framgang og forbedringspotensial. Rapporter gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.
Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres.

Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til oss i årene fremover.

Sectech har gjort rapport offentlig tilgjengelig, trykk på lenke for rapport.