Personvern

Dette er SecTech sin personvernerklæring. Den handler om hvordan vi behandler personopplysninger som blir samlet inn på denne nettsiden.

1  Innledning

Sectech AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, ordrehistorikk eller dokumentasjon fra utført arbeid.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når det opprettes et kundeforhold, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Ordreinformasjon: Informasjon vi får når vi utfører arbeid hos deg, som hva du har kjøpt.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med våre medarbeidere, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som for eksempel bilforhandlere som selger elbilladere inkludert installasjon. Partnerne gir oss kontaktinformasjon og adresse.

 

 

 

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Opprette kundekonto: Vi bruker opplysninger til å opprette deg som kunde i vårt ordresystem. Dette gjør vi for å lagre din kontaktinformasjon, ordrehistorikk og dokumentasjon.
 2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 3. Tilfredsstille lovpålagt krav om oppbevaring av dokumentasjon:

For arbeid i elektriske anlegg er det krav om utstedelse av samsvarserklæring. Iht. FEL §13 er vi som installatør pålagt å oppbevare dokumentasjon i minimum 5 år fra dato samsvarserklæringen ble utstedt.

 1. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Det gjør vi med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Sectech AS deler din kontaktinformasjon til sine samarbeidspartnere dersom et prosjekt tilsier at det er formålstjenlig og fordel for kunden. I slike tilfeller avklarer Sectech AS med kunden før kontaktinfo blir delt.

Utover tilfeller nevnt over, deler ikke Sectech AS kontaktinformasjon videre til tredjeparter.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.
Vi bruker session-cookie til statistikk. Det er en ikke-identifiserbar, tilfeldig verdi som forsvinner idet du lukker nettleseren eller etter 30 minutt.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

 

 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Hans Grinilia

Telefonnummer: 452 30 555

E-postadresse: post@sectech.no

Adresse: Nybergflata 2, 3737 Skien