Kontroll og service på alle typer sikkerhets- og elektroinstallasjoner

Sectech AS prosjekterer, installerer, kontrollerer og utfører service på alle typer sikkerhets- og elektroinstallasjoner. Markedet er rettet mot offentlige– og private bygg og anlegg som skoler, sykehus, sykehjem, hotell, infrastruktur, baser/forlegninger, industri, kontor, butikk, osv

Rammeavtale med Fredrikstad kommune

Sectech er veldig fornøyd med å lande en 4 årig rammeavtale med Fredrikstad kommune om
kontroll og service av deres brannalarm-, nødlys-, sprinkleranlegg og slokkemateriell.

Ønsker også du et tilbud på kontroll og service ?
Ta kontakt!

For SecTech er alle kunder like viktige, vi jobber hardt for å alltid levere faglig gode anlegg i henhold til avtalt tid og pris. Videre søker vi alltid å holde oss oppdatert på de nyeste produkter og løsninger som er tilgjengelig på markedet slik at du skal kunne føle deg trygg på alltid å få en moderne leveranse.

For å sikre opplæring og kompetanseøverføring til kommende generasjoner er vi i SecTech medlem av opplæringskontoret i Telemark og har til en hver tid lærlinger ansatt i firmaet. Som kunde vil du også kunne oppleve at vi har med elever som er utplassert fra skolen på oppdrag hos deg, uten ekstra kostnad naturligvis.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Det gjør oss i stand til å jobbe målrettet i hverdagen med å bli en grønnere bedrift.

Vi i SecTech må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn avgir vi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.