Kontroll og service på alle typer sikkerhets- og elektroinstallasjoner

Sectech AS prosjekterer, installerer, kontrollerer og utfører service på alle typer sikkerhets- og elektroinstallasjoner. Markedet er rettet mot offentlige– og private bygg og anlegg som skoler, sykehus, sykehjem, hotell, infrastruktur, baser/forlegninger, industri, kontor, butikk, osv

Skal du selge huset? Utvidet kontroll av elektrisk anlegg

Enten du skal selge huset eller bare ønsker å luke ut hjemmets største brannkilde så kan en elkontroll være noe for deg.

Pris fra kr 3.500

Les mer og bestill her

For SecTech er alle kunder like viktige, vi jobber hardt for å alltid levere faglig gode anlegg i henhold til avtalt tid og pris. Videre søker vi alltid å holde oss oppdatert på de nyeste produkter og løsninger som er tilgjengelig på markedet slik at du skal kunne føle deg trygg på alltid å få en moderne leveranse.

For å sikre opplæring og kompetanseøverføring til kommende generasjoner er vi i SecTech medlem av opplæringskontoret i Telemark og har til en hver tid lærlinger ansatt i firmaet. Som kunde vil du også kunne oppleve at vi har med elever som er utplassert fra skolen på oppdrag hos deg, uten ekstra kostnad naturligvis.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Det gjør oss i stand til å jobbe målrettet i hverdagen med å bli en grønnere bedrift.

Vi i SecTech må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn avgir vi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.