Om SecTech

Sectech har vært spesialister på brannsikkerhet i over 15 år. Med 15 ansatte og en variert kundeportefølje er vi blant Norges ledende bedrifter på brannsikkerhet.

Sectech ble etablert i 2009, og startet friskt ut med varierte oppgaver innenfor elektrofaget. Kundens behov har hele tiden vært i fokus, og firmaet hadde en spennende utvikling de første årene. Etter hvert kom også sprinklerfaget inn, og en reise med å bygge kompetanse begynte.

Etter noen år ble fokuset rettet mot å arbeide med brannsikkerhet, med årskontroller som bærebjelken i firmaet. Der står firmaet fortsatt i dag, og har med en variert kundeportefølje opparbeidet seg til å bli blant de største firmaene i Norge på årskontroll av branntekniske sikkerhetsanlegg.

Vår visjon er at ingen skal dø i brann i Norge, og at brannskader reduseres til et minimum. Vi kommer til å jobbe hardt for å se det skje så raskt som mulig.

Våre verdier – som vi jobber med daglig – styrer hvor og hvordan vi beveger oss inn i fremtiden i forhold til bedriften og våre kunder:

Vi er strukturerte, fleksible, kompetente og lønnsomme.

Kontakt oss for spørsmål eller tilbud om brannsikkerhet