Ofte stilte spørsmål om brannsikkerhet

1

Hvorfor er det krav til kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretninger?

Når byggverket prosjekteres og oppføres for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk, blir det etablert enkelte forutsetninger som må være oppfylt for at brannsikkerheten skal være ivaretatt, se § 4 om opplysninger om brannsikkerheten i byggverket. For at disse forutsetningene skal opprettholdes over tid, må alle sikkerhetsinnretningene kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Kontroll og vedlikehold utgjør derfor et grunnleggende krav til brannsikring av alle byggverk, uavhengig av hvem som eier byggverket og hva det brukes til.


2

Hvem er ansvarlig for kontrollen og vedlikeholdet av brannsikkerhetsinstallasjoner ?

Ansvaret for kontroll og vedlikehold hviler på eier av bygget. Byggeier kan selv sette bort dette ansvaret til for eksempel Sectech som følger opp byggeiers forpliktelser. Ta kontakt for å avtale en kontrollavtale.


3

Hvordan kan eier sørge for kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretningene?

Kontroll- og vedlikeholdsplikten er utformet som funksjonskrav eller formålskrav. Bestemmelsen inneholder ikke et uttrykkelig kompetansekrav, men den som utfører kontrollen må ha den kunnskapen som er nødvendig for å avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene og fungerer som forutsatt. Den som skal utføre vedlikehold må også ha nødvendig kompetanse. Kontrollen skal for det første avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Dette gjelder sikkerhetsinnretningenes iboende egenskaper og funksjoner, slik de er beskrevet fra produsent eller leverandør. Kontroll som er gjennomført i samsvar med leverandørens anvisninger, Norsk Standard eller likeverdig standard vil normalt avdekke om sikkerhetsinnretningene funger hver for seg og sammen med hverandre. Noen sentrale standarder er: NS 3960:2019 – Brannalarm / NS 3961:2016 – Talevarsling NS-EN12845:2015 – Automatiske sprinklersystemer NS-EN 16925:2018+NA:2019 – Automatiske boligsprinklersystemer NS 3926-1:2017 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk NS 12101-2 - Røykventlasjon EN1634-3 - Gardin