Kontroll

Våre kontroller består av tre deler som skal sikre riktig bruk og funksjonalitet.

1

Vi funksjonsprøver sentralenhet, overføring, styringer, batterier og tilknyttet utstyr.


2

Vi undersøker om installasjonen er i samsvar med prosjektering, krav og ønsket funksjon.


3

Vi tar en visuell kontroll av hele anlegget.