Internkontroll for sameie og borettslag

Det settes for Sameier og Borettslag krav til internkontrollsystem med hensikt å sikre elsikkerhet og branntekniske installasjoner.
Et internkontrollsystem består av innførte rutiner, mål og tiltak om skal redusere fare for brann.

Vi vet at dette for mange virker vanskelig og komplisert.
Og kanskje spesielt for sameier og borettslag hvor styret ofte ikke har kompetanse på disse tingene og likevel skal ivareta sikkerheten for alle.
Derfor tilbyr Sectech vår hjelp til å få dette på plass.
En hyggelig medarbeider vil ta kontakt, kontrollere for å avdekke feil og mangler, og gi råd for veien videre.

Sectech tilbyr også komplette serviceavtaler slik at dere kan få raskt og enkel assistanse til rabatterte timepriser.
I dag er omtrent 50 sameier og borettslag koblet på en slik avtale med Sectech.