Sectech har fokus på vårt miljøansvar!
Derfor arbeider vi aktivt for å redusere klimaavtrykk.

Sectech er et miljøfyrtårn!

Noen av våre tiltak:

  • Bilparken skiftes ut, elbiler på vei inn.
  • Mindre avfall, mer sortering.
  • Vi digitaliserer for å redusere behov for papir.