Din leverandører av tjenester innen
brannsikkerhet!

Sectech er stolt av å ha levert service og gode tjenester innen brannsikkerhet siden 2009.
Disse årene med trening har gjort oss bevist på viktigheten av god brannsikkerhet for å sikre liv og verdier.

Vårt mål er å tilby den beste service for våre kunder og bidra til god brannsikkerhet!

Viste du at:

FOB (Forskrift om brannforebygging) setter krav til årlig kontroll av alle branninstallasjoner ?
Og at ansvaret for gjennomføring ligger på deg ?

Fortvil ikke! Sectech er klare for å hjelpe dere.
Og husk! Økt fokus på sikkerhetsinstallasjoner, kan gi lavere forsikringspremie.

FOB setter krav til årlig kontroll og vedlikehold av alle sikkerhetsinstallasjoner.

FOB sier: «Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensen av brann,
blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.»

Prosjektering

Sectech prosjekterer og reprosjekterer brannalarmanlegg, nødlysanlegg, sprinkleranlegg og gasslokkeanlegg.
Vi garanterer god service og konkurransedyktige priser!

Les mer her

Kontroll

Sectech utfører kontroll på alle typer elektro- og sikkerhetstekniske installasjoner.
Vi håndterer en bredde av over 5000 elektro- og sikkerhetstekniske anlegg for en rekke forskjellige offentlige og private næringsaktører.
Vi funksjonsprøver
Våre kontroller består av:

1. Funksjonsprøve
2. Undersøke om installasjonen er i samsvar med prosjektering, krav og ønsket funksjon.
3. Visuell kontroll av anlegget

Les mer her

Service

For Sectech er alle kunder like viktige, vi jobber hardt for å alltid levere faglig gode anlegg i henhold til avtalt tid og pris.
Videre søker vi å alltid holde oss oppdatert på de nyeste produkter og løsninger som er tilgjengelig på markedet slik at du skal kunne føle deg trygg på alltid å få en moderne leveranse.
Ta kontakt for store og små oppdrag for en uforpliktende prat.

Les mer her

Sectech er et miljøfyrtårn!

Sectech har fokus på vårt miljøansvar!
Derfor arbeider vi aktivt for å redusere klimaavtrykk.

Les mer

Våre faste kunder

Noe du lurer på?

Sjekk vanlige spørsmål og svar i vår FAQ-avdeling!

FAQ

Når byggverket prosjekteres og oppføres for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk, blir det etablert enkelte forutsetninger som må være oppfylt for at brannsikkerheten skal være ivaretatt, se § 4 om opplysninger om brannsikkerheten i byggverket. For at disse forutsetningene skal opprettholdes over tid, må alle sikkerhetsinnretningene kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Kontroll og vedlikehold utgjør derfor et grunnleggende krav til brannsikring av alle byggverk, uavhengig av hvem som eier byggverket og hva det brukes til.

Ansvaret for kontroll og vedlikehold hviler på eier av bygget. Byggeier kan selv sette bort dette ansvaret til for eksempel Sectech som følger opp byggeiers forpliktelser. Ta kontakt for å avtale en kontrollavtale.

Kontroll- og vedlikeholdsplikten er utformet som funksjonskrav eller formålskrav. Bestemmelsen inneholder ikke et uttrykkelig kompetansekrav, men den som utfører kontrollen må ha den kunnskapen som er nødvendig for å avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene og fungerer som forutsatt. Den som skal utføre vedlikehold må også ha nødvendig kompetanse. Kontrollen skal for det første avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Dette gjelder sikkerhetsinnretningenes iboende egenskaper og funksjoner, slik de er beskrevet fra produsent eller leverandør. Kontroll som er gjennomført i samsvar med leverandørens anvisninger, Norsk Standard eller likeverdig standard vil normalt avdekke om sikkerhetsinnretningene funger hver for seg og sammen med hverandre. Noen sentrale standarder er: NS 3960:2019 – Brannalarm / NS 3961:2016 – Talevarsling NS-EN12845:2015 – Automatiske sprinklersystemer NS-EN 16925:2018+NA:2019 – Automatiske boligsprinklersystemer NS 3926-1:2017 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk